Beleid inzake cookies.

Welkom bij www.animascorp.nl. Deze site is het eigendom van Johnson & Johnson Medical BV. Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies.

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 3. ‘Duidelijke en uitgebreide’ informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
 4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt.

Voor functionele cookies die nodig zijn voor het correct werken van de website alsook voor analytische technologieën die geen inbreuk hebben op de persoonlijke levenssfeer gebruiken wij impliciete toestemmingsstrategieën om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of ‘opt-out’), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)
 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld
 • Wat het doel van het Cookie is
 • Hoe lang het actief blijft
 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met twee niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.
 • Voor Cookies met een gemiddelde en hoge mate van privacy-inbreuk: We zullen een voorafgaande uitdrukkelijke toestemmingsstrategie implementeren (bijv. het gebruik van een banner of pop-up die van bezoekers toestemming vraagt voor deze Cookies voordat ze verstuurd worden).

Impliciete toestemming voor Cookies: Cookies die vanaf deze websites worden verstuurd, maken slechts weinig inbreuk op de privacy.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt, worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.) Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

NB: De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actief blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigerenck.

Koppelingen naar andere websites.

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op.

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Animas, division of Johnson & Johnson Medical N.V.

Computerweg 14 3821 AB Amersfoort The Netherlands Telefoon: 0800 022 34 35 (gratis vanuit Nederland) E-mail: Animas-Nederland@its.jnj.com

Wijzigingen van dit beleid inzake cookies.

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 15 April 2016.

Lijst met cookie instellingen.

Analytische cookies en technologieën Doel Vervaldatum How individueel te blokkeren
Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke adressen bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. Wij hebben een bewerkersovereenko-mst met Google gesloten waarin wij 1. gekozen hebben voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres; 2. ‘gegevens delen’ hebben uitgezet; 3. geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan. Als u niet door Google Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar https://tools.google.co m/dlpage/gaoptout?hl=nl te gaan.
Vimeo Deze cookies worden gebruikt om functies op onze website aan te bieden die door Vimeo wordt geleverd. Zonder deze cookies zijn bepaalde websitefuncties niet beschikbaar voor onze bezoekers. De gegevens die Vimeo voor dit doel verzamelt, kunnen in geanonimiseerde vorm met derden gedeeld worden en voor gerichte advertentiedoelein-den gebruikt worden. Er zijn een aantal cookies die na 10 jaar nadat de eerste Vimeo video is bekeken automatisch van uw apparaat worden verwijderd. De meesten zullen binnen een paar dagen tot maximaal 2 jaar van uw apparaat worden verwijderd. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.
Johnson & Johnson Doel Vervaldatum Hoe individueel te blokkeren
Websiteverbeterings-cookies Deze cookies helpen de werking en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen bepalen of uw browser kleine websiteprogrammaat-jes (‘scripts’ genoemd) kan uitvoeren die extra websitefunctionaliteit toevoegen of maken het ons mogelijk de websitevoorkeuren die u instelt te herinneren (bijvoorbeeld voorkeuren voor lettergrootte of taal). Het cookie dat we met dit doel plaatsen, wordt automatisch van uw apparaat verwijderd als u uw browser sluit. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.
Cookies die nodig zijn voor essentiële doelen en functies van de website Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze site goed te laten werken. Ze stellen ons in staat om onze site te beveiligen en efficiënt weer te geven. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.