Garantie.

Animas garandeert dat de Animas® Vibe® insulinepomp geen materiaal- en fabricagefouten bevat, voor een periode van vier (4) jaar na datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper in de detailhandel. Als er geen Animasvertegenwoordiger in uw regio is, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Animas-distributeur voor hulp met garantiekwesties. Zie het patiëntenpasje dat is meegeleverd met uw Animas® Vibe® insulinepomp voor de contactgegevens van uw plaatselijke Animas-distributeur.

Als de pomp tijdens de garantieperiode defect zou raken vanwege een materiaal- en/of fabricagefout, kan hij naar Animas worden teruggestuurd. Animas zal uw pomp repareren of door een nieuwe of opnieuw gecertificeerde pomp vervangen, naar goeddunken van Animas, zonder dat de koper kosten in rekening worden gebracht. In bepaalde omstandigheden en geheel naar eigen goeddunken kan Animas in plaats daarvan besluiten om de koopprijs van de pomp geheel of gedeeltelijk aan de koper terug te betalen. Eventuele verzend- en transportkosten voor het verzenden van een pomp die moet worden gerepareerd of vervangen volgens deze beperkte garantie zijn voor rekening van Animas. Als een pomp volgens deze garantie wordt vervangen of gerepareerd, zal de garantieperiode niet worden verlengd. Bij ontvangst van uw gerepareerde of vervangen pomp moet u uw originele pomp terugsturen naar Animas. Anders vervalt deze garantie en de gebruiker heeft in dat geval geen recht meer op vervanging of reparatie van de pomp.

Deze beperkte garantie geldt alleen als de Animas® Vibe® insulinepomp onder normale omstandigheden wordt gebruikt en volgens de instructies van de fabrikant zoals beschreven in het gebruikershandboekje dat u bij de aankoop hebt ontvangen. Deze beperkte garantie geldt niet voor schade die is veroorzaakt door:

  • wijzigingen van de pomp door de gebruiker of een andere derde na de productiedatum
  • onderhoud of reparatie uitgevoerd door een andere persoon of een ander bedrijf dan een door Animas erkend onderhoudstechnicus
  • overmacht of een andere gebeurtenis waarop Animas geen invloed heeftongevallen, nalatigheid, verkeerd gebruik of misbruik van de pomp door de gebruiker of een andere derde,
  • inclusief, maar niet beperkt tot verkeerde opslag of fysiek misbruik zoals laten vallen of anderszins beschadigen van de Animas® Vibe® insulinepomp
  • normale slijtage, inclusief, maar niet beperkt tot cosmetische schade zoals krassen op de display en/of op de lak

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de pomp en niet voor batterijen, infusiesets, reservoirs, batterijdoppen of andere accessoires van de insulinepomp.

Mits uitdrukkelijk vermeld in deze beperkte garantie worden alle andere garanties uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten, inclusief, zonder beperking, elke garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

De rechtsmiddelen die in deze garantie worden genoemd, zijn de exclusieve rechtsmiddelen die bij overtreding ervan beschikbaar zijn. Met uitzondering van deze rechtsmiddelen zijn Animas, haar leveranciers en haar distributeurs niet aansprakelijk voor verliezen, aansprakelijkheden, claims of schade in welke vorm dan ook, inclusief, zonder beperking, elke indirecte, gevolg-, incidentele of speciale schade die door een defecte insulinepomp wordt veroorzaakt of daarvan het gevolg is.