Type-1-diabetes bij vrouwen.

Inzicht in de manier waarop type-1-diabetes van invloed is bij vrouwen.

Leer hoe type-1-diabetes van invloed kan zijn op vrouwen - enkele van de meest voorkomende symptomen en informatie over hoe om te gaan met diabetes tijdens een zwangerschap.

Diabetes tijdens de zwangerschap.

Het is belangrijk voor vrouwen met type-1-diabetes een zwangerschap te plannen, omdat de eerste weken van de zwangerschap erg belangrijk zijn voor het ongeboren kind.

Als de bloedglucosewaarden niet binnen het doelbereik liggen, moeten deze waarden worden gereguleerd en gecontroleerd voordat u zwanger raakt. Hoge bloedglucosewaarden en ketonen kunnen via de placenta bij de baby komen, met een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen tot gevolg.

Een zwangerschap in combinatie met diabetes kan goed worden gereguleerd. Door een aantal gezonde levensstijlgewoontes aan te nemen kan het risico op complicaties aanzienlijk worden verkleind. Door een onderzoek voorafgaand aan een zwangerschap kan de A1C-waarde worden bepaald en daarmee ook de mogelijke complicaties.