Veiligheidsinformatie.

De informatie die door Johnson & Johnson Medical beschikbaar wordt gesteld op deze website is niet bedoeld voor gebruik als of mag niet worden beschouwd als vervanging voor een consult met een zorgverlener. De informatie op deze site kan niet de basis vormen voor diagnose of therapie. Patiënten worden geadviseerd professioneel advies in te winnen en dienen hun behandelplan altijd met het zorgteam te bespreken.

Insulinepomptherapie wordt geadviseerd voor mensen met diabetes die bereid zijn:

 • Hun bloedglucosewaarden 4-6 maal per dag te testen, of zo vaak als het zorgteam adviseert;
 • Aan te tonen dat ze over goede zelfzorgvaardigheden ten aanzien van diabetes beschikken;
 • Regelmatig naar hun zorgverlener te gaan;
 • In staat zijn op adequate wijze te reageren op pompmeldingen, waarschuwingen en alarmen.

Waarschuwingen:

 • Animas-insulinepompen gebruiken uitsluitend snelwerkende insuline. Elke vertraging of onderbreking in de insulinetoediening kan resulteren in hyperglycemie (hoge bloedglucose). Dat kan leiden tot diabetische ketoacidose (DKA).
 • Uit enkele onderzoeken is gebleken dat een intensieve diabetesbehandeling wordt geassocieerd met een toegenomen incidentie van hypoglycemie (lage bloedglucose). Omdat hypoglycemie ernstige consequenties kan hebben, moet u samenwerken met uw zorgverlener om de juiste bloedglucosebehandeling vast te stellen.
 • Gebruik uitsluitend snelwerkende insuline die door uw arts is voorgeschreven en breng geen wijzigingen aan in de Animas-insulinepomp of accessoires.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Stel een plan op met uw zorgverlener voor het snel reageren op tekenen van hypoglycemie of hyperglycemie.
 • Prepareer een setje met benodigdheden voor ‘noodgevallen’, zoals insuline, zelfcontrolerende bloedglucoseteststrips en meter(s), urineketonteststrips en insulinespuiten of -pen als back-up en draag dit altijd bij u.
 • Als u een diagnostische of chirurgische procedure moet ondergaan waarbij u wordt blootgesteld aan röntgenstraling, CT-scan of MRI, dan wel een andere vorm van bestraling, moet u mogelijk de insulinepomp verwijderen en deze buiten de behandelingsruimte plaatsen. Voor specifieke procedure-informatie raadpleegt u de gebruiksinstructies bij de insulinepomp. Raadpleeg uw zorgverlener voor aanwijzingen in het reguleren van uw bloedglucosewaarden tijdens dergelijke procedures.
 • De Animas-insulinereservoirs zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik van het reservoir kan de productprestaties negatief beïnvloeden en kan mogelijk bijdragen aan een infectie, onvoldoende toediening van insuline en contaminatie van insuline.